body_right_element
Article slider image:

ביצוע רענון למותג אשבונד מקבוצת אשטרום תעשיות, חברת אשבונד.

החברה נולדה כשילוב בין הניסיון רב השנים של קבוצת אשטרום המאגדת בתוכה חברות הפועלות בכל ענפי הבניה, תעשיות הבניה והתשתיות לבין קבוצת אורבונד תעשיות מקבוצת KNAUF העולמית, המייצרת את כל מוצרי הגבס לבניה הכולל בלוקי גבס ולוחות גבס למחיצות וקירות בידוד.

לקוחות נוספים

body_left_element