body_right_element
Article slider image:

כי הארגוני והמקצועי מתחילים באישי
מיתוג חדש וכולל לחברת התבוננות.
החברה עוסקת בשני תחומים - התחום הארגוני, והתחום האישי/פרטי.
שיטת התבּוֹננוּת, מעניקה פתרונות לאתגרים, קשיים ופערים, הנוגעים לפעילות הניהולית, בממשק שבין החיים האישיים לחיים העסקיים - היכן שהאישי והניהולי מתערבבים, משתלבים, משפיעים ומשליכים זה על זה.
בתהליכים הנעשים על פי גישת התבּוֹננוּת - מתבוננים הן פנימה והן החוצה; עוסקים יחד הן בפן האישי-ניהולי והן בפן הארגוני-מערכתי; מטפלים בהוויה ובהרגשה לצד הפרקטיקה; עושים זאת גם באופן פרטי ופרטני וגם באופן צוותי וקבוצתי; ומשתמשים לשם כך הן בכלי האימון והן בכלי הייעוץ.
גם וגם. זו גישת התבּוֹננוּת, המותאמת לעידן הארגוני והניהולי החדש.
צוות התבּוֹננוּת כולל יועצים ארגוניים ומאמנים אישיים (קואצ'רים) עם התמחות בנושאים מגוונים בדגש על אימון וייעוץ אישי למנהלים.
הצוות המקצועי בעל ניסיון מקצועי עשיר במערכות ארגוניות וניהוליות שונות, הכולל בין היתר נושאים מגוונים מתחום משאבי האנוש.

אסטרטגיה ופיתוח עסקי - ערן רותם "אחד על אחד"

לקוחות נוספים

body_left_element