body_right_element
Article slider image:

קבוצת בזן הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל ואחת המובילות באזור.

לקוחות נוספים

body_left_element