body_right_element
Article slider image:

מפעל "מפל" החל את פעילותו בשנת 1986 כמפעל המייצר לוחות פוליפרופילן, ומעבד אותם למוצרי ציוד משרדי, פתרונות אריזה ולוחות לדפוס. בהמשך התרחבה הפעילות לכיוון החקלאות והמפעל מייצר כיום גם מגוון פתרונות למצעי גידול מנותקי קרקע.

עיקר פעילות המפעל מיועדת לייצוא לאירופה וארצות הברית, בארץ מוכר המותג "פליק" שהיה מראשוני המותגים בתחום מוצרי הציוד המשרדי כמייחד את מפל.

לקוחות נוספים

body_left_element